Polityka prywatności

i plików Cookies

Formhaus Krzysztof Linda z siedzibą w Zabrzu 41-819, ul. Grunwaldzka 46 obowiązująca od dnia 10.06.2019

W związku z tym, że szanujemy i przestrzegamy Państwa prywatność, poniżej przedstawiamy informacje istotne dla Państwa w kontekście sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych w wyniku korzystania z naszego Serwisu www.formhaus.pl

Dokument, który Państwo czytacie jest odzwierciedleniem wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. 

Zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe, zapoznali się Państwo z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych jest Krzysztof Linda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Formhaus Krzysztof Linda z siedzibą w Zabrzu 41-819, ul. Grunwaldzka 46 NIP: 6482564453

Administrator danych nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Z Administratorem danych możecie się Państwo skontaktować drogą e-mailową pod adresem: biuro@formhaus.pl lub telefonicznie pod numerem 661308301

Cele i podstawa przetwarzania

Państwa dane będą przetwarzane:

 1. W celu realizacji składanych przez Państwa zamówień na produkty z asortymentu Sklepu Internetowego (podstawa prawna to niezbędność wykonania umowy kupna-sprzedaży art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. W celu korzystania z formularza kontaktowego, w celu obsługi Państwa zgłoszeń, odpowiedzi na zapytania (podstawa prawna to konieczność podjęcia działań, na żądanie osoby której dane dotyczą art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. W celu marketingu naszych usług, w tym w celach analitycznych i profilowania (podstawa prawna to zgoda art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. W celu obsługi procesu reklamacyjnego oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (podstawa prawna to wypełnienie obowiązku ciążącego na Nas na podstawie art. 556 i następne Kodeksu cywilnego art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. W celu wywiązania się z innych przepisów prawa np. wystawianie faktur, przechowywanie faktur, przechowywanie dokumentów księgowych, w celu wywiązania się z obowiązku przestrzegania zasady rozliczalności (podstawa prawna to wypełnienie obowiązku ciążącego na Nas na mocy innych przepisów art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 6. W celach archiwalnych, dowodowych (podstawa prawna to realizacja prawnie uzasadnionego  interesu art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna to realizacja prawnie uzasadnionego interesu art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. W celach analitycznych takich jak lepszy dobór usług do potrzeb klientów, ogólna optymalizacja naszych produktów, optymalizacja procesów obsługi, budowanie wiedzy o naszych klientach (podstawa prawna to realizacja prawnie uzasadnionego interesu art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jakie dane przetwarzamy

 1. W przypadku składania zamówień w Sklepie Internetowym Klient podaje: imię, nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, numer telefonu. Gdy zamówienie składane jest przez przedsiębiorcę dodatkowo podaje się firmę przedsiębiorcy, numer NIP, numer REGON.
 2. Podczas korzystania ze Serwisu Internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do urządzenia końcowego (np. telefon, tablet, komputer) Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 3. W przypadku ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń Klient podaje oprócz danych zbieranych przy złożeniu zamówienia, również dane dotyczące korzystania z usługi, dane konieczne do uprawdopodobnienia istnienia roszczeń, rozmiar szkody.
 4. W celach marketingu naszych usług, w tym w celach analitycznych i profilowania będziemy przetwarzać historię Państwa zakupów, informacje o przyznanych i wykorzystanych przez Państwa punktach i rabatach, częstotliwość korzystania, Państwa opinie i sugestie, historię naszej komunikacji.

Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże niepodanie niektórych danych może uniemożliwić realizację usługi. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

Okres przechowywania danych

Czas przez jakie przechowywane są Państwa dane wynika z podstawy prawnej będącej legalną przesłanką przetwarzania danych osobowych.

 1. Jeśli dane osobowe przetwarzane są dla celów realizacji dokonywanych przez Państwa zakupów, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy dotyczącej transakcji, a po tym czasie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń tj. przez 6 lat.
 2. Jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody, wówczas przetwarzamy dane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana.
 3. W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmujących tworzenie profilu klienta w celu przedstawiania informacji marketingowych, a także prowadzenia komunikacji marketingowej, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że skorzystacie Państwo ze swojego prawa i zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych.
 4. W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy wynosi maksymalnie 5 lat

Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Prawo dostępu do danych

Mają Państwo prawo do uzyskania od Administratora informacji o tym czy Państwa dane są przetwarzane, prawo dostępu do tych danych i sporządzania kopii. Administrator ma obowiązek poinformować Państwa o celach przetwarzania Waszych danych, o kategoriach danych, o odbiorcach, czasie przechowywania oraz o przysługujących Państwu prawach.

 1. Prawo do cofnięcia zgody

W każdej chwili możecie Państwo cofnąć zgodę, którą udzieliliście. Realizacja tego prawa ma miejsce niezwłocznie po cofnięciu zgody, a samo cofnięcie nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami, jednak może uniemożliwić dalsze korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 1. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Możecie Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu. Prawo do sprzeciwu może być wykonane za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Możecie Państwo również w każdym momencie – z uwagi na Waszą szczególną sytuację – sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Prawo do sprzeciwu może być wykonane za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 1. Prawo do bycia zapomnianym (inaczej prawo do usunięcia danych)

Możecie Państwo żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, których przetwarzanie nie jest niezbędne do realizacji celu w jakim zostały pozyskane.  

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych.

 1. Prawo do sprostowania danych

Macie Państwo prawo żądać niezwłocznego sprostowania Waszych danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe. Jeśli dane są niekompletne lub uległy zmianie, możecie Państwo żądać ich uzupełnienie lub zaktualizowania.

 1. Prawo do przenoszenia danych

Możecie Państwo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyliście Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych. Możecie również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Nas bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Ponadto mogą być przekazywane firmom świadczącym usługi z zakresu bhp, usługi wsparcia IT, firmom transportowym i kurierskim w przypadku zamówienia przez klienta transportu lub przesyłki kurierskiej, firmom prawniczym w ramach doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

Profilowanie i pliki cookies

Sklep internetowy korzysta z plików cookies (ciasteczek).  Są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy innego urządzenia mobilnego).

Pliki cookies umożliwiają m.in. zapamiętanie preferencji Klientów, personalizowanie strony internetowej w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam produktu.

Sklep Internetowym korzysta z profilowania do celów marketingu bezpośredniego. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. 

Dane osobowe gromadzone przy użyciu cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w Sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne a Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści.

Postanowienia końcowe

Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem…

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianach tych zostaniecie Państwo poinformowani komunikatem na stronie Sklepu internetowego lub/i drogą e-mailową.

W razie pytań dotyczących niniejszej polityki prosimy o kontaktowanie się pod adresem e-mail: biuro@formhaus.pl

Kontakt

Formhaus Krzysztof Linda
ul. Grunwaldzka 46
41-819 Zabrze
+48 661 308 301
biuro@formhaus.pl

copyright © Formhaus

created by